Çevre Politikamız
ERKAP KAPI; Üretimde mükemmelliğe ulaşmak için modern teknoloji ile ustalığın birlikte kurgulanması sonucunda doğmuştur. Çağdaş teknolojinin imkânları ve yetkin tasarım bilgisi
ERKAP KAPI ‘nın modern üretim sürecinde bir araya gelmiştir.  Global pazarda rekabet eden ERKAP KAPI, gelişimi ülke standartlarına uygun olarak tüm iş süreçlerinde insan sağlığı ve doğal kaynakların korunması başta olmak üzere insan kaynağının sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmasını ilke olarak benimsemiştir.

Çevreye duyarlı bir üretim anlayışının paralelinde atıkların arındırılması ve tüm proseslerde üst düzeyde geri dönüşümün sağlanması konusunda sürekli devam eden bir gelişim içerisinde yer almaktadır.